Genuina © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

Välkommen till Genuina!

Tycker du att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter i samhällets olika delar? I skolans värld kommer rapporter om att flickors resultat överträffar pojkarnas i nästan alla ämnen. Samtidigt kommer larm på larm om att flickor mår psykiskt dåligt i allt större utsträckning. Vad beror detta på? Vilka förväntningar har vi på våra barn och unga? Hänger det ihop med kön och stereotyper?

Borde din skola/förskola arbeta mer med dessa frågeställningar?

Funderar du på vad ditt företag eller organisation kan vinna på att jobba med jämställdhet? 

Vill du veta mer om hur man kan jobba med genusperspektivet i din skola, på ditt företag eller i din organisation?

Behöver ni hjälp med utveckling inom jämställdhets- och mångfaldsområdet?

Genuina lösningar och långsiktigt förändringsarbete är vad som krävs. Hör av dig så kan jag berätta mer om hur ni på er arbetsplats kan jobba.

 

 

Kontakta mig gärna om du vill veta något om Genuina.

Helene Stensson

genuina@telia.com

+46 706449071