Genuina © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 


 

 

Detta jobbar Genuina med

2013-  Jämställdhetsarbete på Lane Ryr skola/fritids.

2012 - Projektet STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan. Jobbar med pedagoger och annan personal i Sjuhärad och Fyrbodal.

Föreläser tillsammans med Me University om jämställdhet och entreprenöriellt lärande.

Likabehandlingsgruppen på Preem AB.

Föreläser om värdegrundsfrågor, jämställdhet och mångfald på Hälsokällan, Fyrbodal Kommunalförbund.

2010/2011 - Helene arbetar också som Studievägledare på Sotenässkolan i Kungshamn. Kolla in på Facebook!

2010/2011 - Projekt Aurora - ett EU-projekt i Fyrbodal som kompetensutvecklar teknikföretag i regionen. Helene anordnar utbildningstillfällen i Entreprenörsskap och Jämställdhet.

2010 - Seminarieträffar med delar av Uddevalla kommuns Elevhälsa.

2009/2010 - Projektledning och seminarieledare för Elevhälsan i Bengtsfors Kommun. Projektet ska öka medvetenheten och kunskapen kring genusperspektivet hos Centrala Elevhälsan i deras arbete med skolungdomar.

2009 - Seminarium och workshop med härskartekniker för tre skolenheter i Melleruds Kommun.

2008 - Seminarieserie om genuskunskap och workshop med härskartekniker  för Uddevalla Kommuns förskolor i Ljungskile.

2008 - Seminarium och workshop om genuskunskap för Sotenäs Kommuns ledningsgrupp.

2007/08/09 - Genus i media och reklam. Manligt och kvinnligt. Arbete i årskurs 6 i Kungshamns skola, Sotenäs Kommun.

Genuina lösningar och långsiktigt förändringsarbete är vad som krävs.

 

 

Kontakta mig gärna om du vill veta något om Genuina.

Helene Stensson

genuina@telia.com

+46 706449071